ההסתדרות וארגון עובדי הקמ"ג: הקמ"ג מפרה את הוראות הסכמי הפרישה ופוגעת בזכות העובדים לפרישה מוקדמת

ההסתדרות וארגון עובדי הקמ"ג: הקמ"ג מפרה את הוראות הסכמי הפרישה ופוגעת בזכות העובדים לפרישה מוקדמת

בבקשת צד לסכסוך קיבוצי שהגישו לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, נטען כי עד לשינוי החד צדדי שערכה הקריה למחקר גרעיני בקריטריונים לזכאות לפרישה מוקדמת, כל עובד המבוטח בקרנות הפנסיה החדשות אשר עמד בקריטריונים האמורים יכול היה לפרוש מרצונו

רוצים להמשיך לקרוא?