החל מ-2020 ייכנס לתוקף השיפור במנגנון הערבות ההדדית בקרנות הפנסיה

החל מ-2020 ייכנס לתוקף השיפור במנגנון הערבות ההדדית בקרנות הפנסיה

יותר מ-4 שנים לאחר פרסום טיוטת ההוראות הראשונה, מסדירה רשות שוק ההון את אופן התשלום למקבלי קצבאות השוהים בחו"ל. הוראות אלו נועדו לשפר את מנגנון הערבות ההדדית בקרנות הפנסיה, עיקרי ההוראות מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?