הממשלה תקדם במסגרת חוק ההסדרים הסרת מגבלות על הייעוץ הפנסיוני בבנקים

הממשלה תקדם במסגרת חוק ההסדרים הסרת מגבלות על הייעוץ הפנסיוני בבנקים

מוצע לאפשר לבנק להעניק ייעוץ פנסיוני באמצעות טלפון או באמצעים דיגיטליים, בדומה לבעלי רישיון שאינם תאגידים בנקאיים, רוזנפלד מתנגד: אנו סמוכים ובטוחים שגם ברשות שוק ההון לא יאפשרו לתת יד למצב זה, בו הגופים הבנקאים יחלו לייעץ בתחום הפנסיוני מרחוק לציבור

רוצים להמשיך לקרוא?