הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל משיקה מסלול חדש בקרן ‏הפנסיה עם דמי ניהול יורדים לפי הצבירה

הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל משיקה מסלול חדש בקרן ‏הפנסיה עם דמי ניהול יורדים לפי הצבירה

דניאל כהן, משנה למנכ"ל הפניקס ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח: חשוב להדגיש כי דמי ניהול אלו מובטחים לעמית לכל תקופת החיסכון וזאת כל עוד יש הפקדות ‏שוטפות לקופה

רוצים להמשיך לקרוא?