הצ"ח: משיכה של עד 10,000 שקל ממרכיב התגמולים בקופת גמל תהיה פטורה ממס

הצ"ח: משיכה של עד 10,000 שקל ממרכיב התגמולים בקופת גמל תהיה פטורה ממס

כדי לצמצם את הפגיעה בחיסכון ובקצבה לעמית, תינתן הזכות להשיב את הכסף שמשך בתוך שבע שנים

רוצים להמשיך לקרוא?