הצעת חוק: רשות שוק ההון תפקח על ההפרשות לפנסיה על ידי המעסיקים

הצעת חוק: רשות שוק ההון תפקח על ההפרשות לפנסיה על ידי המעסיקים

על פי ההצעה, רשות המסים תעביר לרשות שוק ההון ולמינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים מידע על מעסיקים שלא הפרישו כספי פנסיה לעובדיהם בהתאם לחובה המוטלת עליהם מכוח צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק

רוצים להמשיך לקרוא?