הקורונה, הטלטלה בשווקים והפנסיה / מאת איציק אסטרייכר

הקורונה, הטלטלה בשווקים והפנסיה / מאת איציק אסטרייכר

בחינת אופק החיסכון של החוסך לגבי הכספים שצבר בתוכניות הפנסיוניות השונות, התאמת רמת הסיכון לכל חוסך ותיאום ציפיות עמו, הם מאבני היסוד של פעילות בעל רישיון בתחום

רוצים להמשיך לקרוא?