הראל מציעה ללקוחותיה המבוטחים בביטוח מנהלים ויצאו לחל"ת – כיסוי ביטוחי ללא עלות למשך 3 חודשים

הראל מציעה ללקוחותיה המבוטחים בביטוח מנהלים ויצאו לחל"ת – כיסוי ביטוחי ללא עלות למשך 3 חודשים

לכל מבוטח בביטוח מנהלים יישמרו הכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה, ככל שקיימים בפוליסה, ללא עלות למשך שלושה חודשים

הראל ביטוח מציעה בימים אלה לכלל לקוחותיה המבוטחים בביטוח מנהלים ויצאו לחל"תכיסוי ביטוחי ללא עלות למשך שלושה חודשים. הזכויות הביטוחיות במוצרים הפנסיוניים של העובד נשמרות בתקופת החל"ת.

בביטוח המנהלים: לכל מבוטח בביטוח מנהלים יישמרו הכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ולמקרה של אובדן כושר עבודה, ככל שקיימים בפוליסה, ללא עלות למשך שלושה חודשים.

למעסיקים המדווחים באמצעות ממשק תשלומים וידווחו שהעובד נמצא בחל"תייכנס הכיסוי הביטוחי לתוקפו באופן אוטומטי למשך שלושה חודשים.

מעסיקים המדווחים שלא באמצעות ממשק המעסיקים יידרשו להעביר הודעה ייעודית בגין כל עובד הנמצא בחל"ת למייל ייעודי. להסדרת המשך הכיסוי הביטוחי לאחר תום שלושת החודשים, על העובד לפנות אל סוכן הביטוח שלו או למוקד שירות הלקוחות.

בקרן הפנסיה: לכל עמית פעיל בקרן הפנסיה קיימת זכאות לשמירת הזכויות הביטוחיות של עד חמישה חודשים מלאים ורצופים (להלן: "ארכת ביטוח") מהמועד בו הועברה ההפקדה האחרונה לקרן, ובהתאם להוראות תקנון הקרן.

בתקופת ארכת הביטוח העמית יהיה מבוטח לכל דבר ועניין בהתאם לשכר הקובע ולהיקף הכיסוי הביטוחי שהיו לו בקרן בטרם הופסק תשלום דמי הגמולים. ארכת הביטוח חלה באופן אוטומטי מתוך היתרה הצבורה ולכן אין צורך להגיש בקשה לקרן.

על מנת להסדיר את המשך הכיסוי הביטוחי לאחר תום חמשת החודשים, על העובד לפנות אל סוכן הביטוח שלו או למוקד שירות הלקוחות.