חודש יוני בקרנות הפנסיה: הפניקס מובילה עם תשואה חודשית של 0.43% במסלול של עד 50

חודש יוני בקרנות הפנסיה: הפניקס מובילה עם תשואה חודשית של 0.43% במסלול של עד 50

אחריה נמצאת מגדל מקפת עם תשואה של 0.39%. מגדל וכלל ביטוח מובילות את המסלול של 50-60 עם תשואה של 0.4%. מתחילת השנה הפניקס מובילה בתשואה במסלול של מתחת ל-50 ומנורה מבטחים מובילה במסלול של גילאי 50-60

קרן הפנסיה של הפניקס היא הקרן המובילה בתשואה במחצית הראשונה של 2018, כך עולה מדיווחי החברות המנהלות לחודש יוני. הקרן של הפניקס במסלול הצעירים (גילאים של עד 50) עלתה בחודש יוני בשיעור של 0.43% ובכך היא משלימה 2.25% מתחילת השנה. ב-12 החודשים האחרונים הקרן עלתה 7.3% ומנהלת 13.65 מיליארד שקל.

הקרן של אלטשולר שחם אמנם רשמה תשואה שלילית החודש בשיעור של 0.2%, אך עדיין רושמת את התשואה השנייה בטיבה במחצית הראשונה של 2018 עם עלייה של 1.87%. ב-12 החודשים האחרונים הקרן רשמה תשואה של 8.3%, התשואה הגבוהה ביותר בחתך זמנים זה.

במקום השלישי בתשואה מתחילת השנה נמצאת הקרן של כלל ביטוח שבמסלול זה רשמה תשואה של 1.74% מתחילת השנה (מקום שני בקריטריון זה), לאחר שרשמה תשואה של 0.22% בחודש יוני. ב-12 החודשים האחרונים הקרן הניבה תשואה של 6.66%. הקרן מנהלת 4.6 מיליארד שקל.

 

המסלול הבוגר

 

מנורה מבטחים כללי היא הקרן אשר מובילה את המסלול של גילאי 50-60 מתחילת השנה. הקרן רשמה תשואה של רק 0.07% בחודש יוני, אך מתחילת השנה עלתה 2.1%. הקרנות מגדל מקפת וכלל ביטוח רשמו תשואה דומה של כ-2.05% מתחילת השנה ו-0.4% בחודש יוני (התשואה הגבוהה ביותר) והן מובילות בנתוני התשואה החודשית. ב-12 החודשים האחרונים קרנות אלו רשמו תשואה של 6.5% ו-7.1% בהתאמה.

בטווח הארוך, הקרן של הראל מובילה את הטבלה כאשר היא רושמת תשואה של 16.45% בשלוש השנים האחרונות ותשואה של 38.2% בחמש השנים האחרונות. אחריה נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה של 15.4% ו-35.8% בשלוש וחמש השנים האחרונות בהתאמה.

 

קרנות הפנסיה בחודש יוני ומתחילת השנה במסלול של גילאי עד 50

קרנות הפנסיה בחודש יוני ומתחילת השנה במסלול 50-60

תשואת קרנות הפנסיה הגדולות בחמש השנים האחרונות

נתונים: פנסיה נט ודיווחי חברות