יו"ר ההסתדרות לשר האוצר: בטל חיובי מס על הפקדות פנסיוניות של עובדים שהוצאו לחל"ת או הופחת שכרם

יו"ר ההסתדרות לשר האוצר: בטל חיובי מס על הפקדות פנסיוניות של עובדים שהוצאו לחל"ת או הופחת שכרם

בזמן רגיל ההפקדות הפנסיוניות אינן מחויבות במס אך בהיעדר שכר הן מחויבות במס

רוצים להמשיך לקרוא?