כיצד קרן הפנסיה של הלמן אלדובי גם צמודה ב-100% למדד S&P 500 וגם מחזיקה 30% אג"ח מיועדות?

כיצד קרן הפנסיה של הלמן אלדובי גם צמודה ב-100% למדד S&P 500 וגם מחזיקה 30% אג"ח מיועדות?

על פי פרסומי בית ההשקעות, המסלול החדש של קרן הפנסיה חשוף למדד בשיעור של כ-100%, אולם הקרן זכאית ל-30% אג"ח מיועדות. בהלמן אלדובי מסבירים: הכיסוי שנעשה בקרן הוא דרך אופציות שאינן מצריכות את מלוא הון הקרן, כך מתאפשר גם להחזיק אג"ח וגם לעקוב אחרי המדד

כיצד קרן הפנסיה החדשה של הלמן אלדובי גם צמודה ב-100% למדד המניות S&P 500 וגם מחזיקה אג"ח מיועדות? על פי פרסומי בית ההשקעות, המסלול החדש של קרן הפנסיה חשוף למדד בשיעור של כ-100%, אולם הקרן זכאית ל-30% אג"ח מיועדות. מבדיקת פוליסה עם בית ההשקעות נמסר, כי הקרן חשופה למדד ה-S&P 500 באמצעות חוזים עתידיים, מה שמאפשר השקעה מקבילה של כ-30% מנכסי הקרן באג"ח מיועדות עם תשואה מובטחת.

השקעה בחוזים עתידיים על מדד אינה מחייבת השקעה של הון ממשי, אלא מהווה התחייבות עתידית. הדבר מאפשר ואף מחייב השקעת נכסי הקרן בנכסים חסרי סיכון. מתוכם – 30% אכן מופנה לאג"ח מיועדות, והשאר לנכס חסר סיכון אחר.

במסגרת החיסכון הפנסיוני זכאי העמית בקרן פנסיה לאחזקה של 30% באג"ח מיועדות שנושאות תשואה שנתית של 4.86%. העמיתים בקרן הפנסיה שעוקבת אחרי מדד ה-S&P 500 יחזיקו גם הם באג"ח מיועדות כאשר שאר ההון (70%) יעקוב אחרי המדד באופן מלא. לכן, התשואה השנתית של הקרן, בניכוי עלויות דמי ניהול והוצאות אחרות הנובעות מעלויות ההתכסות, תהיה גבוהה ב-1.6% מתשואת המדד עצמו. זאת בשל כך שאג"ח מיועדות משיאות תשואה של 4.86% בשנה ומהוות 30% מהון הקרן (30%1.6%*4.86%).

דמי הניהול של הקרן הם 1.49% מההפקדה ו-0.05% מהצבירה, בדומה לשאר מסלולי הפנסיה בהלמן אלדובי. בהלמן אלדובי מדגישים כי מנהל הקרן אינו מחויב להציג במדויק את תשואת הקרן, אלא להציג מאמץ מיטבי (Best Effort) להשגת התשואה.

בדרך ל-S&P 500 שקלי?

השבוע נחלש הדולר אל מול המטבע המקומי עד ל-3.4 שקל לדולר, שפל של שנתיים וחצי. ירידה של שער הדולר פוגעת במשקיעים שבוחרים לעקוב אחרי המדד האמריקני. מתוך כך, בשנים האחרונות גדל מספרם של כלי ההשקעה במדד זה, שמנטרלים את השפעת השינויים בשווי המטבע האמריקני על ההשקעה.

בהלמן אלדובי מבהירים, כי כרגע אין בתכנון להשיק מסלול נוסף שיגדר את השפעות המטבע על קרן הפנסיה. בבית ההשקעות מסבירים כי הם מתייחסים לחשיפה הדולרית כחלק עקרוני של השקעה מחוץ לישראל ועלויות גידור אקטיבי בעצמן פוגעות בתשואת הקרן.