כספי הפנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל עוברים להלמן-אלדובי

כספי הפנסיה של עובדי חברת נמלי ישראל עוברים להלמן-אלדובי

קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי הנמלים הוקמה עבור כ-2,300 עובדי החברה וגמלאיה * במסגרת הקופה ינוהלו 4 מיליארד שקל

לאחר קבלת אישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון, כספי הפנסיה של כ-2,300 עובדי חברת נמלי ישראל (חנ"י), בהיקף של כ-4 מיליארד שקל, עוברים לבית ההשקעות הלמןאלדובי.  זאת, לאחר שבית ההשקעות זכה לפני יותר משנה (נובמבר 2018) במכרז שהתקיים להקמה וניהול של ניהול קופת הגמל המרכזית לקצבה  של עובדי חנ"י למשך חמש שנים עם אופציה להארכה. במכרז התמודדו מספר גופים והבחירה נעשתה על פי קריטריונים שונים, ובכללם תשואות ודמי ניהול.

על פי דרישת המכרז, בית ההשקעות הקים עבור חנ"י קופה ייעודית שתנוהל תחת חברת הלמן-אלדובי גמל ופנסיה. עם הקמת הקופה, הכספים אשר הוחזקו עד כה בחשבונות ייעודיים שהתנהלו על שם חברת נמלי ישראל בנאמנות לטובת עובדים וגמלאים שחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, יועברו לבית ההשקעות.