לובי 99 לממונה על הביטוח: עצור את העלאת דמי הניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני

לובי 99 לממונה על הביטוח: עצור את העלאת דמי הניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני

גוף מוסדי רשאי להעלות דמי ניהול לפי תום תקופת ההנחה, שישה חודשים לאחר הפסקת הפקדות. עמית קאשי, לוביסט הארגון: בחגי תשרי יקבלו ראשוני המפוטרים הודעה על עלייה בדמי הניהול לשיעור מקסימלי, הלובי מבקש לשקול לאסור בהוראת שעה העלאה של דמי הניהול

רוצים להמשיך לקרוא?