למען המבוטחים: רשות שוק ההון מאריכה את תקופת החסד ללווים מקרנות הפנסיה

למען המבוטחים: רשות שוק ההון מאריכה את תקופת החסד ללווים מקרנות הפנסיה

במסגרת תיקון לחוזר "ניהול נכסי השקעה" הרשות מאריכה מ-30 ל-60 ימי עסקים את התקופה במסגרתה המוסדי לא יפעל לפירעון הלוואה מול עמית/מבוטח שלא פרע את ההלוואה במועד שנקבע * המטרה כפי שהגדירה הרשות:  "להקל על לווים שנקלעו לקשיים בהחזר ההלוואה"

רוצים להמשיך לקרוא?