מיטב דש: ההכנסות ב-2019 בחיסכון ארוך הטווח ירדו ב-2 מיליון שקל ל-318 מיליון  

מיטב דש: ההכנסות ב-2019 בחיסכון ארוך הטווח ירדו ב-2 מיליון שקל ל-318 מיליון  

היקף הנכסים המנוהלים בענף החיסכון לטווח ארוך עלה ב-6 מיליארד שקל ל-57 מיליארד, אפקט הקורונה מחק 5.5 מיליארד שקל מהיקף הנכסים של בית ההשקעות, המניה נסחרה בעליות שערים חדות של כ-19% בבורסה למרות ההודעה על עצירת החלוקה של הדיבידנד 

היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול מיטב דש עלו לכ-57 מיליארד שקל בסוף 2019, לעומת כ-51 מיליארד שקל ב-2018. כך עולה מהדוח השנתי של בית ההשקעות. למרות העלייה בהיקף הנכסים, ההכנסות השנתיות של מיטב דש ירדו מ-320 מיליון שקל ל-318 מיליון. כמות העמיתים ירדה מ-367 אלף עמיתים ב-2018 ל-337 אלף ב-2019. 

מתחילת שנת 2020 ועד לאמצע מרץ, ירדו נכסי קופות הגמל והפנסיה המנוהלות על ידי הקבוצה בסך של 5.5 מיליארד שקל. על פי החברה, הירידות כוללות הן ירידת ערך והן פדיונות של לקוחות.  

על פי החברה, "קרנות הפנסיה הנבחרות ממשיכות לצבור תאוצה, והחברה מנהלת את קרן הפנסיה הגדולה ביותר מבין בתי השקעות, בהיקף של כ-12 מיליארד שקלנכון לסוף 2019".   

מניית בית ההשקעות זינקה היום בוול סטריט, ככל הנראה בעקבות התוצאות הכלליותהרווח הנקי של כל בית ההשקעות ל-2019 עמד על 96 מיליון שקל, עלייה של כ-24.7%, לעומת 77 מיליון שקל אשתקדהרווח הנקי לרבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכם בכ-14 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.  

ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו בכ-925 מיליון שקל, עלייה של כ-3.9%, בהשוואה להכנסות של 890 מיליון שקל בשנת 2018. ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2019 הסתכמו בכ-233 מיליון שקל, עלייה של כ-5%, בהשוואה להכנסות של כ-222 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מהכנסות מאשראי חוץ בנקאי והכנסות אחרות

דירקטוריון החברה החליט עקב המצב בשווקים והשפעתו על החברה, שלא לבצע חלוקת דיבידנד עבור הרבעון הרביעי, תוך השארת מדיניות הדיבידנד על כנה

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: "מוקדם לאמוד את נזקי נגיף הקורונה, מאחרשואנו עדיין בעיצומו. אנחנו עוקבים אחר ההתרחשויות ומגיבים להן בזמן אמת, תוך הפעלת שיקול דעת ואחריות. מיטב דש נכנסה למשבר הזה כבית השקעות עתיר ניסיון ומקצועי, התמודדנו בעבר עם משברים מורכבים וגם את זה נצלח". 

בנוגע למשבר הוסיף רביב: "כל משבר נראה ייחודי ונדיר לכשעצמו, ולמרות שכרגע נראה כאילו מדובר במדרון תלול ללא קרקעית, הרי שניסיון העבר לימד אותנו אחרת. סופן של ירידות בעליות

"אני  מבקש מציבור החוסכים לשקול את התנהלותם הפיננסית בעת הזו, ולא להתפתות למשיכת כספים ממכשירי ההשקעה השונים, ובעיקר מתחום חיסכון ארוך הטווח. העבר הוכיח פעם אחר פעם, שיציאה משוק המניות והאג"ח בתקופות כאלה פוגעת בראש ובראשונה בחוסכים והפניקה מובילה לקיבוע הפסדים ואינה מאפשרת כניסה נכונה לשוק, מאחר שהעליות מגיעות בהפתעה ובחדות

"אני  מבקש להדגיש זאת במיוחד בפני החוסכים שלפניהם עוד שנים רבות של צבירת חסכון פנסיונילא לעשות צעדים פזיזים ואמוציונליים. גילכם מאפשר לכם ליהנות מהעליות התלולות שמאפיינות יציאה ממשבר, גם אם זה ייקח זמן וגם אם זה ממש לא נראה כך היום. ניסיון העבר הוכיח זאת פעם אחר פעם".