מנורה מבטחים וההסתדרות חתמו על הסכם להפחתת דמי הניהול למשתכרי שכר מינימום

מנורה מבטחים וההסתדרות חתמו על הסכם להפחתת דמי הניהול למשתכרי שכר מינימום

ההסכם יוריד את גובה דמי הניהול המקסימליים לעובדים המשתכרים 5,300 שקל לחודש ומטה, בכל היקפי המשרה, מ-6% מההפקדות ו-0.5% מהצבירה ל-3% ו-0.25%. החברה תנחה את כלל ערוצי ההפצה שלה להחיל את ההסדר גם על מצטרף חדש עם אותם מאפיינים

רוצים להמשיך לקרוא?