מנורה מבטחים קיבלה היתר לשווק מטריית א.כ.ע לקרן הפנסיה – "מטריה טופ"

מנורה מבטחים קיבלה היתר לשווק מטריית א.כ.ע לקרן הפנסיה – "מטריה טופ"

מנורה מבטחים הינה החברה הראשונה שקיבלה היתר לשווק את המוצר, שמשלים את כיסוי הנכות בקרן הפנסיה, בין היתר, למקרה של הגדרה מקצועית וביטול תקופת אכשרה

רוצים להמשיך לקרוא?