מסתמנת ירידה בקצב הגידול של הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני

מסתמנת ירידה בקצב הגידול של הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני

מרבית הכספים הפנסיוניים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות שמשיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. סיכום חודש יוני בשוק החיסכון הפנסיוני

שוק החיסכון הפנסיוני בישראל הסתכם בתום המחצית הראשונה של 2018 ב-857 מיליארד שקל, לעומת 820 מיליארד שקל בראשית השנה, ו-718 מיליארד שקל בראשית 2017. לאחר גידול בשיעור של 14% בהיקף הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני ב-2017 חל גידול בשיעור של 4.5% במחצית הראשונה של 2018.

בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות וכלליות משלימות) נצברו בסוף חודש יוני כ-324 מיליארד שקל, בפוליסות ביטוח נצברו כ-312 מיליארד שקל ובקופות גמל לתגמולים כ-221 מיליארד שקל. במהלך ששת החודשים הראשונים של 2018 הופקדו בקרנות פנסיה חדשות מקיפות וכלליות משלימות כ-19.2 מיליארד שקל, ובניכוי משיכות בהיקף של כ-3.7 מיליארד שקל והעברות נטו שליליות בהיקף של כ-0.4 מיליארד שקל הייתה צבירה נטו בהיקף של 15 מיליארד שקל.

בקופות גמל לתגמולים הייתה במהלך ששת החודשים הראשונים של 2018 צבירה חיובית בהיקף של 2.3 מיליארד שקל בזכות עודף הפקדות על משיכות בהיקף של כ-1.62 מיליארד שקל והעברות נטו בהיקף של כ-709 אלף שקל.

מרביתם של הכספים הפנסיוניים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות שמשיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. חודש מאי התאפיין במגמה מעורבת. מרבית מדדי המניות בתל אביב ירדו בחודש יוני, כאשר מדד תל אביב 35 רשם עלייה מזערית בשיעור של 0.32% ומראשית השנה רשם עלייה של 0.47%. מדד תל אביב 125 ירד בחודש יוני ב-0.18% ומראשית השנה רשם ירידה מזערית של 0.13%. מדד הבנקים ירד בחודש יוני ב-0.67% ומראשית השנה רשם עלייה של 3.05%.

מדדי אגרות החוב הקונצרניות רשמו בחודש יוני מגמה מעורבת, כאשר מרבית המדדים של אגרות החוב השקליות רשמו ירידות, מדד בונד שקלי 50 ירד ב-0.7%, מדד תל בונד שקלי 3-5 ירד ב-0.29% ומדד בונד שקלי 5-15 ירד ב-0.95%. לעומת זאת מדד בונד צמודות יתר רשם עלייה של 0.38%. מדד תל בונד 20 עלה בחודש יוני בשיעור של 0.5% ומראשית השנה רשם עלייה של 0.21%. מדד תל בונד 60 עלה בחודש יוני ב-0.32% ומאז ראשית השנה עלה ב-0.27%. מדד בונד שקלי ירד ב- 0.5% בחודש יוני ומאז ראשית השנה רשם ירידה של 2.21%.

מדדי אגרות החוב הממשלתיות רשמו גם הם מגמה מעורבת בחודש יוני. מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד ירד בחודש יוני ב-0.54% ומראשית השנה רשם ירידה בשיעור של 0.18%. מדד אגרות החוב הממשלתיות השקליות ירד ב-0.88% בחודש יוני וירד ב-0.97% בחודשים ינואר עד יוני 2018. אגרות החוב הממשלתיות השקליות לטווח קצר ירדו בחודש יוני בשיעור מינימלי של 0.02%, אך ככל שהמח"מ ארוך יותר הירידות היו חדות יותר, לטווח 2-5 שנים ירדו ב- 0.57% ולטווח של 5 שנים ומעלה ירדו ב-1.43%.

גם המדדים הבולטים בעולם רשמו בחודש יוני מגמה מעורבת כאשר בארה"ב מדד הדאו ג'ונס ירד בחודש יוני בשיעור של 0.59% ומראשית השנה רשם ירידה מצטברת בשיעור של 1.81%. מדד הנאסדק 100 עלה ב-1.05% בחודש יוני ומראשית השנה רשם עלייה של 10.07% וה-S&P 500 עלה בשיעור של 0.48% בחודש יוני ומראשית השנה רושם עלייה בשיעור של 1.67%. הדאקס רשם בחודש יוני ירידה בשיעור של 2.37% ומראשית השנה הניב תשואה שלילית בשיעור של 4.73%. הפוטסי 100 ירד ב-0.54% ביוני ובסיכום ששת החודשים הראשונים של השנה רשם ירידה בשיעור של 0.66%. גם היורו סטוקס 600 רשם ירידה של 0.82% בחודש יוני ובששת החודשים הראשונים של 2018 רשם ירידה מצטברת בשיעור של 2.38%.

___

הכותב הוא יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני