מסתמנת ירידה בקצב הגידול של הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני

מסתמנת ירידה בקצב הגידול של הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני

מרבית הכספים הפנסיוניים בישראל מושקעים בשוק ההון ולכן התשואות שמשיגים החוסכים תלויות מאוד בתשואות שמניבים ניירות הערך הנסחרים בשוק. סיכום חודש יוני בשוק החיסכון הפנסיוני

רוצים להמשיך לקרוא?