עלייה בהיקף הגיוסים לקופות גמל להשקעה

עלייה בהיקף הגיוסים לקופות גמל להשקעה

שיעור החשיפה למניות מסתכם בממוצע בכ-42% כאשר שיעור החשיפה הישירה הוא כ-29%. סיכום ביניים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה