עמיתים תעמיד מימון בגובה של כ-127 מיליון שקל לסולגרין העוסקת באנרגיות מתחדשות

עמיתים תעמיד מימון בגובה של כ-127 מיליון שקל לסולגרין העוסקת באנרגיות מתחדשות

מדובר בהלוואה שתובטח בשעבודים שונים על בסיס נון-ריקורס, למעט ביחס לתקופת ההקמה שבה תעניק החברה ערבות לטובת עמיתים * גל בוגין יו"ר פעיל בסולגרין: ההסכם הוא אבן דרך משמעותית בהפיכתה של החברה לשחקן משמעותי בשוק הסולארי בישראל

רוצים להמשיך לקרוא?