קרנות הפנסיה יחויבו לבדוק מול רשות האוכלוסין האם מקבל קצבה שחי בחו"ל עדיין זכאי לקצבה

קרנות הפנסיה יחויבו לבדוק מול רשות האוכלוסין האם מקבל קצבה שחי בחו"ל עדיין זכאי לקצבה

במצב המשפטי הקיים, מקבלות קרנות הפנסיה מרשות האוכלוסין מידע לגבי מקבלי קצבאות שנפטרו בישראל, על מנת להפסיק את תשלומי הקצבה לאחר פטירתם. אולם, הן אינן מקבלות מידע דומה לגבי מקבלי קצבאות שעזבו את הארץ ונפטרו מחוצה לה

רוצים להמשיך לקרוא?