רוזנפלד מבקש מהפיקוח: שחרר את העצמאים מתשלום פרמיות והשאר אותם בכיסוי ביטוחי בעת משבר

רוזנפלד מבקש מהפיקוח: שחרר את העצמאים מתשלום פרמיות והשאר אותם בכיסוי ביטוחי בעת משבר

מלשכת סוכני הביטוח נמסר: ברבים מהמקרים זו גם הפנסיה היחידה של העצמאי ואם נוכל להשאיר אותו בכיסוי תוך ויתור נקודתי לזמן קצוב על הפרמיה החודשית, עשינו כאן מצווה כלכלית גדולה

נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד פנה ליו"ר רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, ד"ר משה ברקת בבקשה שיפעיל את סמכותו להורות לחברות הביטוח לשחרר את ציבור העצמאים מתשלום פרמיות לשלושת החודשים הבאים.

רוזנפלד ביקש מברקת להשאיר את אותו ציבור בכיסוי ביטוחי מלא בכל הקשור לביטוחי החיים (ריסק), אובדן כושר עבודה וביטוחי בריאות ובכך להקל על העומס הכלכלי המוטל לפתחם. מדובר במאות אלפי פוליסות של עצמאיים הכוללות בחלקן גם אלמנט של חיסכון.

מלשכת סוכני הביטוח נמסר:  "ברבים מהמקרים זוהי גם הפנסיה היחידה של העצמאי ואם נוכל להשאיר אותו בכיסוי תוך ויתור נקודתי לזמן קצוב על הפרמיה החודשית, עשינו כאן מצווה כלכלית גדולה לציבור העצמאים".

בלשכה מסבירים, כי בימים האחרונים מוצפים בלשכה בפניות של מבוטחים עצמאים, בעיקר בעלי עסקים קטנים, שתוהים על עתידם הכלכלי ובוחנים את הכיסויים הביטוחיים שברשותם. בפועל, אותם עצמאים מבקשים מסוכני הביטוח לדחות או לבטל ביטוחים חשובים. הלשכה מבקשת להורות לחברות הביטוח לאפשר למבוטחים העצמאים להציע פתרונות להשארת הפוליסות בתוקף, בין היתר על ידי דחיית תשלומי פרמיה או הקפאת תשלומים או פריסת תשלומים רחבה יותר או כל פתרון שישאיר את הפוליסות בתוקף.