רשות המיסים פרסמה הבהרות מקלות למעסיקים וקופות גמל

רשות המיסים פרסמה הבהרות מקלות למעסיקים וקופות גמל

על פי הודעת רשות המיסים, בהתקיים שני תנאים מצטברים, קופת הגמל לא תידרש לנכות מס במקור של 40% בעת החזרת הכספים למעסיק. עיקרי ההודעה מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?