רשות המיסים פרסמה הבהרות מקלות למעסיקים וקופות גמל

על פי הודעת רשות המיסים, בהתקיים שני תנאים מצטברים, קופת הגמל לא תידרש לנכות מס במקור של 40% בעת החזרת הכספים למעסיק. עיקרי ההודעה מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?