רשות המיסים תשיב כסף לעמיתים בקופת גמל שמשכו את הכספים בקופה בשנים 2005 ו-2006

רשות המיסים תשיב כסף לעמיתים בקופת גמל שמשכו את הכספים בקופה בשנים 2005 ו-2006

בעקבות מחלוקת על הנאמר בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה, ומיסוי הרווחים שנצברו בקופות הגמל החל משנת 2002 הרשות תשיב זיכוי מלא על המס שנגבה באותן שנתיים. עו"ד יאיר אברהם, שייצג את התביעה, לפוליסה: קיימת עדיין מחלוקת בנוגע לגובה הפיצוי

רוצים להמשיך לקרוא?