רשות שוק ההון יכולה לחייך: קרנות הפנסיה השיגו איזון אקטוארי ב-2018

רשות שוק ההון יכולה לחייך: קרנות הפנסיה השיגו איזון אקטוארי ב-2018

ב-2017 נרשם איזון אקטוארי בעקבות השינויים בהקצאת האג"ח המיועדות. את העודף האקטוארי המשמעותי ביותר רשמו ב-2018 קרנות הפנסיה של פסגות והפניקס

רוצים להמשיך לקרוא?