רשות שוק ההון מקדמת לקיחת אחריות בנושאי הצבעות ושיתוף פעולה בין המוסדיים

רשות שוק ההון מקדמת לקיחת אחריות בנושאי הצבעות ושיתוף פעולה בין המוסדיים

בעקבות המאמצים להגדיל את כוחם של המוסדיים הרשות פרסמה את הנושאים בהם יוכלו המוסדיים לתאם עמדות עם חברות אחרות בקבוצה. הרשות לפוליסה: אנו ממשיכים לבחון קידום נושאים שבהם נדרש להגן על האינטרסים של החוסכים

רוצים להמשיך לקרוא?