שיחת פוליסה עם משה ארנסט, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח: המענה האיכותי ביותר ללקוחות הוא שילוב אופטימלי של חיסכון, ריסק ופיננסים

שיחת פוליסה עם משה ארנסט, משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח: המענה האיכותי ביותר ללקוחות הוא שילוב אופטימלי של חיסכון, ריסק ופיננסים

תעריפי הריסק של כלל ביטוח הם האטרקטיביים ביותר ללקוח. סך העלויות מגיל הרכישה עד גיל הסיום של הפוליסה הוא הנמוך ביותר

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה