2.9 מיליארד שקל נוידו לקרנות פנסיה ברירת המחדל ב-12 החודשים האחרונים

2.9 מיליארד שקל נוידו לקרנות פנסיה ברירת המחדל ב-12 החודשים האחרונים

2 מיליארד שקל מתוכם נוידו לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם, מבין קרנות הפנסיה של חברות הביטוח, לקרן של הפניקס נוידו 822 מיליון שקל. באופן מצרפי - קרנות הפנסיה של חברות הביטוח איבדו ב-12 החודשים האחרונים 2.4 מיליארד שקל

9 מיליארד שקל עברו אל קרנות הפנסיה ברירת המחדל ב-12 החודשים האחרונים, כך עולה מבדיקת פוליסה.

אל אלטשולר שחם הועברו כ-2 מיליארד שקל, אל הלמן אלדובי הועברו כ-604 מיליון שקל, לפסגות כ-184 מיליון שקל ולאיילון מיטב כ-78 מיליון שקל.

באופן מצרפי, קרנות הפנסיה של חברות הביטוח איבדו בתקופה זו 2.4 מיליארד שקל.

בקרב הקרנות בבעלות חברות ביטוח, להפניקס הועברו כ-822 מיליון שקל ואל מנורה מבטחים הועברו 264 מיליון שקל. מגדל איבדה כ-1.8 מיליארד שקל, הראל איבדה 860 מיליון שקל וכלל ביטוח – 852 מיליון שקל.

קרן הפנסיה של מנורה מבטחים היא הגדולה ביותר וגם הצומחת ביותר. נכסי הקרן עלו ב-20.7 מיליארד שקל לכמעט 134 מיליארד שקל וההפקדות של מנורה מבטחים הסתכמו ב-11.3 מיליארד שקל.

מגדל אמנם איבדה 1.8 מיליארד שקל לחברות האחרות, אך עדיין מדובר בקרן הפנסיה השנייה בגודלה בענף, כאשר היא מנהלת כמעט 75 מיליארד שקל. הצמיחה של קרן הפנסיה היא השלישית בגודלה כאשר בשנה האחרונה היא גדלה ב-10.2 מיליארד  שקל.

הקרן  השלישית בגודלה היא הקרן של הראל עם נכסים בסך של 71.8 מיליארד שקל. בשנה האחרונה, נכסי הקרן גדלו ב-12.3 מיליארד שקל בעזרת הפקדות של 8.6 מיליארד שקל.

מבין קרנות ברירת מחדל, איילון מיטב היא הגדולה ביותר, עם 11.4 מיליארד שקל. הקרן גדלה בשנה האחרונה ב-2.6 מיליארד שקל.

לקרן של אלטשולר שחם נכסים בסך של 7.2 מיליארד שקל. למעשה, מאז דצמבר האחרון הקרן הכפילה את עצמה. בשנה האחרונה ההפקדות בקרן הסתכמו ב-1.2 מיליארד שקל.

הקרן של הלמן אלדובי עלתה ל-2.4 מיליארד שקל בנכסים, לאחר שבשנה האחרונה צברה 1.3 מיליארד שקל בהפקדות והעברות.

נכסי קרנות הפנסיה והעברות בין הקרנות, ב-12 חודשים אחרונים
מקור: נתוני פנסיהנט
*מיליארדים