אושר בטרומית: גיל מתן קצבת הזקנה לא יעלה ללא החלטה מושכלת של העלאת גיל הפרישה לנשים

אושר בטרומית: גיל מתן קצבת הזקנה לא יעלה ללא החלטה מושכלת של העלאת גיל הפרישה לנשים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק גיל פרישה של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת

לא תהיה העלאה של גיל מתן קצבת הזקנה ללא החלטה מושכלת של העלאת גיל הפרישה לנשים – כך אישרה היום הכנסת במסגרת אישור טרומי להצעת חוק גיל פרישה של ח"כ משה גפני וקבוצת חברי הכנסת, אליו הוצמדו הצעות חוק דומות של חה"כ אורלי לוי אבקסיס ושרן השכל, והצעת חוק נוספת של ח"כ מרב מיכאלי.

חוק גיל פרישה קובע שהגיל שבו אישה זכאית לפרוש מעבודתה הוא גיל 62 ואילו חוק הביטוח הלאומי קובע את גיל הפרישה שבו אישה תהיה זכאית לקצבת זקנה, בכפוף למבחן הכנסות.

בעוד שגיל הפרישה בחוק גיל פרישה אינו יכול לעלות אלא בתיקון חוק או באישור המלצות שר האוצר בידי ועדת הכספים, גיל הפרישה בחוק הביטוח הלאומי יכול לעלות באופן עצמאי בשל התקדמות הלוחות בחוק הביטוח הלאומי. כתוצאה מכך עלול להיווצר מצב שבו גיל הפרישה של נשים יועלה לפי חוק הביטוח הלאומי בהדרגתיות, כך שאישה שנולדה באוגוסט 1955 ואילך לא תהיה זכאית לקצבת זקנה בגיל 62, אלא רק מספר חודשים מאוחר יותר, בהתאם לחודש ולשנת לידתה.

הצבעה בכנסת, אילוסטרציה

הצבעה בכנסת, אילוסטרציה

תוצאה של פער בין גיל הפרישה מעבודה לבין גיל הזכאות לקצבת זקנה אינה התוצאה אליה כיוון המחוקק מלכתחילה – כך נכתב בהצעת החוק. לפיכך מוצע להתאים את הלוחות בחוק הביטוח לתוספת שבחוק גיל פרישה כך שגיל הפרישה של אישה שנולדה בשנת 1955 ואילך לעניין קצבת זקנה יהיה גיל הפרישה הקבוע לה בהתאם לחוק גיל פרישה.

עוד מוצע לקבוע במפורש, שרק אם ועדת הכספים לא נתנה את החלטתה לאחר שהובאו בפניה המלצות שר האוצר לעניין העלאת גיל הפרישה, בתוך פרק זמן שנקבע בחוק, רק אז יעלה גיל הפרישה לנשים באופן אוטומטי.

יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני אמר כי החלטה על גיל הפרישה צריכה להיעשות בכובד ראש: "אני מקבל ומכבד את תשובתו של שר האוצר שאמר כי לא גמר בדעתו האם להעלות את גיל הפרישה או לא. בינתיים נוצר אבסורד. בסוף יוני מפסיקים לקבוצת גיל מסוימת את קצבת הזקנה לפי הטבלה שנקבעה לפי חוק ביטח לאומי, וזאת למרות שעוד לא התקבלה החלטה על העלאת גיל הפרישה".

ח"כ שרן השכל: "מעלים את גיל הפרישה של הגברים בשנתיים ואת של הנשים בארבע שנים. לפני כן יש עוד כמה אתגרים – פערים בשכר בין גברים ונשים, הדרה של נשים ממקצועות רבים בתחום התעסוקה וכן נשים רבות המפוטרות עוד לפני גיל הפרישה".

ח"כ מרב מיכאלי: "אני שמחה בהעברת הצעת החוק שתיתן קצת יותר ודאות לנשים – האם הן יכולות לפרוש? האם הן תקבלנה קצבת זקנה? המצוקה הייתה ידועה חודשים רבים מראש. צריך להגיד שגם למשק אי הוודאות איננה טובה. כולי תקווה שתתקבל ההחלטה באופן שיאפשר את הרווחים מהעלאת גיל הפרישה אבל במקביל לא לפגוע אלאל להגן ולשמור  על כל הנשים שדיבור על העלאת גיל הפרישה לא רלוונטי עבורן".

58-63 חברי כנסת הצביעו בעד שלוש הצעות החוק, ללא מתנגדים.