איגוד חברות הביטוח למשרד התחבורה: יש לאפשר לחברות הביטוח, בכפוף להסכמת המבוטח, לקבל מידע על נקודות חובה

איגוד חברות הביטוח למשרד התחבורה: יש לאפשר לחברות הביטוח, בכפוף להסכמת המבוטח, לקבל מידע על נקודות חובה

בתגובה לקול קורא שפרסם משרד התחבורה במטרה לייעל את הפעילות, ממליצים באיגוד לשפר את כל מערך השאילתות בדגש על שלילות רישיון ולהקים מאגר מידע על תיקונים שביצעו מוסכים * באיגוד קוראים לטיפול בכשל השוק בחלפים: אם נגיע למצב בו מחירי החלפים יהפכו להיות שפויים, יתאפשר תיקון רכבים שכיום עומדים מושבתים ויופחתו פרמיות הביטוח

רוצים להמשיך לקרוא?