באיגוד חברות הביטוח דורשים הסברים: כיצד נקבעו הסכומים שחברות הביטוח נדרשו להעביר למל"ל?

באיגוד חברות הביטוח דורשים הסברים: כיצד נקבעו הסכומים שחברות הביטוח נדרשו להעביר למל"ל?

במכתב מדגיש מנכ"ל האיגוד ד"ר גיא רוטקופף את הזכות של חברות הביטוח לשימוע הוגן על מנת למנוע את הפגיעה הקשה בזכויות יסוד חוקתיות. לצורך השימוע הנאות מבקשים באיגוד לקבל את "כל התחשיבים, הנתונים, הפרטים, הנוסחאות, החישובים והמתודולוגיה" אשר הובילו את אנשי אגף התקציבים לשיעורים ולסכומים בתקנות שפורסמו

רוצים להמשיך לקרוא?