בדרך לרפורמה? רשות התחרות מתחילה לחקור את שוק החלפים לרכב

בדרך לרפורמה? רשות התחרות מתחילה לחקור את שוק החלפים לרכב

ברשות התחרות מאששים את הטענות על עלותם הגבוהה של החלפים לרכב ומציינים כי הן נתמכות בהשוואות מחיריהם של חלפים נבחרים בארץ ובחו"ל * ברשות התחרות מציינים כי את עלותם של חלפי התאונות משלמים הצרכנים דרך פוליסות ביטוח הרכב, בין אם יעבור רכבם תאונה ובין אם לאו

רוצים להמשיך לקרוא?