בעקבות הגל השני: חברות הביטוח יוכלו לחדש פוליסות לפני שהתקבלה הסכמת המבוטח – עד סוף השנה

בעקבות הגל השני: חברות הביטוח יוכלו לחדש פוליסות לפני שהתקבלה הסכמת המבוטח – עד סוף השנה

החידוש יתבצע גם אם ההסכמה לא התקבלה לאחר 21 הימים שצוינו בחוזר, כפי שהיה נהוג לפני תקופת הקורונה, הרשות מאפשרת גם השבתה של פוליסות באופן מלא או חלקי במטרה להקל על מבוטחים, ואף מרחיבה אותה לפוליסות בתי עסק וביטוחי אחריות כלפי צד שלישי

רוצים להמשיך לקרוא?