בעקבות התיקון לחוזר הצירוף: לשכת סוכני הביטוח יוזמת מהלך לבטל את חובת הבדיקה בהר הביטוח במכירת ביטוח דירה

בעקבות התיקון לחוזר הצירוף: לשכת סוכני הביטוח יוזמת מהלך לבטל את חובת הבדיקה בהר הביטוח במכירת ביטוח דירה

נשיא לשכת סוכני הביטוח ליאור רוזנפלד לפוליסה: ישנם מקרים נדירים של כפל ביטוח בתחום הדירות, ולכן אין סיבה להשאיר את חובת הבדיקה בהר הביטוח בעת מכירת ביטוח דירה

רוצים להמשיך לקרוא?