בקרוב בענף הביטוח? הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים להקים ועדה לענייני טכנולוגיה וחדשנות בדירקטוריון

בקרוב בענף הביטוח? הפיקוח על הבנקים דורש מהבנקים להקים ועדה לענייני טכנולוגיה וחדשנות בדירקטוריון

הטיוטה שפורסמה היום מגדירה את תחומי אחריותה של הוועדה

רוצים להמשיך לקרוא?