בקרוב בשווקים: רשות ניירות ערך מקדמת את הרגולציה על קרנות הגידור

בקרוב בשווקים: רשות ניירות ערך מקדמת את הרגולציה על קרנות הגידור

מתוך הרצון להגדיל את התחרות, מבקשת רנ"ע להפוך את קרנות הגידור לבעלות מאפיינים דומים לקרנות נאמנות, הרגולציה תחול על שני סוגי קרנות: קרן גידור בנאמנות ואגד קרנות גידור

רוצים להמשיך לקרוא?