בקרוב: הגברת שקיפות ברכבים משומשים. משרד התחבורה מרחיב את תקנה 309 ומוריד את המילה "מהותי" מהגדרת הנזק הנדרש בדיווח

 בקרוב: הגברת שקיפות ברכבים משומשים. משרד התחבורה מרחיב את תקנה 309 ומוריד את המילה "מהותי" מהגדרת הנזק הנדרש בדיווח

כיום מוגדר בתקנה כי במקרה של תיקון נזק בטיחותי מהותי נדרש לציין הערה ברישיון הרכב: "נזק בטיחותי תוקן ונבדק". בבדיקה שערך משרד התחבורה התברר כי מספר הדיווחים היה מועט. במשרד מציינים כי המילה "מהותי" היא מילה פרשנית ושמאים ומנהלים מקצועיים אינם יכולים לקבוע מהו נזק בטיחותי מהותי ומהו נזק בטיחותי לא מהותי

רוצים להמשיך לקרוא?