ברקת בצעד דרמטי: בוחן שינויים בהוראות המעבר של רפורמת סולבנסי

ברקת בצעד דרמטי: בוחן שינויים בהוראות המעבר של רפורמת סולבנסי

רשות שוק ההון פרסמה היום נייר התייעצות בנוגע ליישום הוראות מעבר למשטר כושר הפירעון. לפוליסה נודע כי מדובר בחלק מתהליך בחינה מתמשך שעורכת הרשות בנושא הוראות סולבנסי 2, אל נייר ההתייעצות מצטרפת טיוטת סקר הערכה כמותי לבחינת התאמות בהוראות סולבנסי 2 בישראל

רוצים להמשיך לקרוא?