ברקת מעגן מחדש את ההוראות להעברת כספים למבטחי משנה

ברקת מעגן מחדש את ההוראות להעברת כספים למבטחי משנה

מטרת הטיוטה היא להגן על חברות הביטוח מפני החשיפה לסיכון האשראי של מבטחי המשנה. מוצע להחיל את הוראות החוזר על חוזי ביטוח משנה שבתוקף החל מה-1 בינואר 2020, על מנת לאפשר תקופת היערכות מספקת

רוצים להמשיך לקרוא?