ברקת מעדכן את הוראות התגמול לנושאי משרה בגופים מוסדיים

ברקת מעדכן את הוראות התגמול לנושאי משרה בגופים מוסדיים

הוראות הממונה עודכנו בעקבות חקיקת חוק שכר הבכירים

רוצים להמשיך לקרוא?