דוח ועדת הטייקונים: תפקוד רשות שוק ההון בפיקוח ובקרה על מתן אשראי אינו מספק בעליל

דוח ועדת הטייקונים: תפקוד רשות שוק ההון בפיקוח ובקרה על מתן אשראי אינו מספק בעליל

עיקר ההמלצות לרשות שוק ההון: הקמת מחלקת חקירות, איתור מצבים בהם בעלי תפקידים בגופים לווים משפיעים בצורה אסורה על בעלי תפקידים בגופים המלווים, לעגן בחקיקה סמכויות להטיל סנקציות, להגביל את השימוש באכיפה בלתי פורמלית, להגביר את השקיפות בתחום ההשקעות ולחייב את החברות לדווח בפורמט אחיד על כל ההשקעות כולל הלוואות מותאמות בפירוט שמי

רוצים להמשיך לקרוא?