דוח מבקר המדינה מציב סימן שאלה לגבי יעילות הרפורמה בביטוחי הבריאות שנעשתה ב-2016

דוח מבקר המדינה מציב סימן שאלה לגבי יעילות הרפורמה בביטוחי הבריאות שנעשתה ב-2016

נמצאו ליקויים שרשות שוק ההון, והרפורמה אותה יישמה, לא סיפקו להם מענה הולם. בחינת תוצאות הרפורמה בוצעה באופן חלקי. לדוגמה, הרפורמה הביאה להפחתה בהפרשה לעתודות ההון, אך זו לא תורגמה להגדלת התשלום הישיר למבוטחים

רוצים להמשיך לקרוא?כתיבת תגובה