החל ממחר: הקלות לקבלת פטור ממס לפורשים

החל ממחר: הקלות לקבלת פטור ממס לפורשים

כיוון שלא כל מקבלי הקצבאות מנצלים את "הפטור הנוסף" המגיע להם, פרסמה לאחרונה רשות המיסים הנחיות חדשות המאפשרות למשלם הקצבה להקנות את הפטור מבלי להפנות את מקבל הקצבה לפקיד שומה. עיקרי השינויים מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

רוצים להמשיך לקרוא?