החל מעוד שבוע: בעלי רישיון יחויבו לפנות למסלקה

אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה: חובת השימוש במסלקה לא תחול על בעל רישיון אם קיים ממשק ממוכן או גישה למערכת ייעודית שמאפשרת לבעל הרישיון להזין את בקשת הלקוח במערכות הגוף המוסדי

רוצים להמשיך לקרוא?