הכללים החדשים להעברת מידע מבעל רישיון לעובד/מעסיק ולגוף המוסדי נכנסים לתוקף

הכללים החדשים להעברת מידע מבעל רישיון לעובד/מעסיק ולגוף המוסדי נכנסים לתוקף

בשבוע הבא ייכנס לתוקפו סעיף 3א' לחוזר "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני - ממשק מעסיקים". אילנית פלג, מנהלת מקצועית ופיתוח עסקי בחברת SMS, מביאה עבור קוראי פוליסה את המשמעויות

רוצים להמשיך לקרוא?