המאמץ להגדיל את האשראי במשק: רשות שוק ההון תאפשר להלוות עד 50% מההון הצבור בקופה לעמיתים

המאמץ להגדיל את האשראי במשק: רשות שוק ההון תאפשר להלוות עד 50% מההון הצבור בקופה לעמיתים

השיעור המותר היום עומד על 30%, תיקון נוסף יאפשר לגוף מוסדי להאריך את תקופת ההחזר להלוואה חדשה לתקופה של 15 שנה לעומת תקופה של שבע שנים שקבועה כיום

רוצים להמשיך לקרוא?