המכרז השלישי לבחירת קרנות ברירת מחדל יוצא לדרך: מספר קרנות הפנסיה הנבחרות יירד לשלוש, דמי הניהול מההפקדה יורדים, ומהצבירה – עולים

המכרז השלישי לבחירת קרנות ברירת מחדל יוצא לדרך: מספר קרנות הפנסיה הנבחרות יירד לשלוש, דמי הניהול מההפקדה יורדים, ומהצבירה – עולים

הליך הנוכחי מעמידה הרשות תנאים חדשים ובהם הפחתת שיעור דמי הניהול מהפקדה לטובת בעלי הכנסה נמוכה ובינונית, עידוד כניסה של שחקנים חדשים לשוק הפנסיה בתנאי להבטחת רמת שירות ותפעול גבוהה והבטחת דמי ניהול מוזלים לפורשים כל זאת במטרה למצות את זכויות החוסכים בישראל

לאחר תקופה ארוכה של חוסר ודאות לגבי המכרז השלישי של קרנות ברירת מחדל, רשות שוק ההון הודיעה היום (ד') על פרסום המכרז השלישי לבחירת קרנות פנסיה נבחרות.

המכרז השלישי כולל מספר שינויים ביחס למכרז השני שנערך לפני שלוש שנים:

  1. הפחתת דמי הניהול מההפקדה ל-0.5% עד 1%. במכרז השני דמי הניהול הסופיים שנקבעו מההפקדה עמדו על 1.49% עד 2.49%.
  2. מגבלת דמי הניהול מההפקדות התהפכה ב-180 מעלות. במכרז השני דמי הניהול המינימליים היו 1% מההפקדה, וכעת ה-1% הופך להיות דמי הניהול המקסימליים מההפקדה.
  3. העלאת דמי הניהול מהצבירה לרף מינימלי של 0.15% כאשר במכרז השני דמי הניהול שנקבעו עמדו על 0.05% עד 0.1%.
  4. מגבלת דמי הניהול מהצבירה: במכרז הנוכחי נקבעו דמי הניהול מצבירה שלא יפחתו מ-0.15%. במכרז השני מלפני שלוש שנים נקבעו דמי ניהול מינימליים של 0.05%. כלומר, העלאה משמעותית של דמי הניהול המינימליים מהצבירה.
  5. הקטנת מספר הקרנות הנבחרות לשלוש (במכרז הקודם נבחרו ארבע, במכרז הראשון נבחרו שתיים). פה יש לקחת בחשבון שהשוק הצטמצם כאשר קרן הפנסיה של הלמן אלדובי נרכשה על ידי מיטב דש (לאחר שהפניקס רכשה את הלמן אלדובי) וקרן הפנסיה של פסגות נרכשה על ידי אלטשולר שחם. מנגד – השוק מצפה לכניסה של גוף מוסדי נוסף אחד לפחות לעולם קרנות הפנסיה, כאשר החברות הפוטנציאליות הן בתי ההשקעות מור, ילין לפידות ואנליסט וחברת הביטוח הכשרה.
  6. העדפה לשחקנים קטנים הפכה להעדפה לשחקנים קטנים ובינוניים – במכרז הקודם ניתנה העדפה לקרנות עם נתח שוק של 5%, וכעת תינתן העדפה לקרנות עם נתח של עד 10%.
  7. מי עשויות ליהנות מההעדפה? מבחינת צבירה, נכון לסוף חודש אפריל, לחמש קרנות יש נתח שוק קטן מ-10% – הפניקס (8%), אלטשולר שחם (5%), איילון מיטב (3%) והלמן אלדובי ופסגות (1%). גם הרכישות של פסגות על ידי אלטשולר והלמן אלדובי על ידי מיטב דש לא מביאות את הרוכשים ל-10%.

מבחינת הפקדות התמונה שונה, אך לא בצורה שמשנה את המשמעויות. נתח השוק של הפניקס בהפקדות קרוב לרף המקסימלי, אך לא עובר אותו – 9.8%, כך שהיא עדיין יכולה ליהנות מההעדפה לקרנות הקטנות. אלטשולר שחם – 6%, איילון מיטב 5%, הלמן אלדובי – 2% ופסגות 1%.

נכון למועד כתיבת שורות אלה לא ברור איזה העדפה תינתן לאותן הקרנות, היות שטיוטת המכרז עצמו טרם פורסמה.

  1. דמי ניהול מקסימליים לפורשים לפנסיה ימשיכו לעמוד על כ-0.3%. ההליך יכלול חובת הנחה בדמי ניהול לעמיתים שיפרשו לגמלאות בקרנות הנבחרות כך שדמי הניהול לפלח אוכלוסייה זו יעמוד על לא יותר מ-0.3% לכל החיים.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר משה ברקת: "הליך הקרנות הנבחרות הינו הליך משמעותי המהווה הזדמנות לקידום עקרונות מרכזיים עליהם מתבססת עבודת הרשות בשנים האחרונות. הבטחת טובת כלל ציבור החוסכים בישראל ובתוך זה גם חוסכים חלשים יותר, כמו פנסיונרים ובעלי הכנסה נמוכה ובינונית. כמו כן אנחנו שמים דגש על הגברת התחרות בשוק ההון הישראלי. אני מקווה שההליך יעודד כניסת שחקנים חדשים לשוק הפנסיה בישראל, תוך אחריות לתפעול ראוי ורמת שירות נאותה. כמו כן ההליך יתקן פערים קיימים כמו דמי ניהול לבעלי הכנסה נמוכה ובינונית, ויבטיח את מיצוי הזכויות וטובת החוסכים בישראל״.

 

מגבלות דמי הניהול בשני המכרזים האחרונים ודמי הניהול הסופיים שנקבעו במכרז הקודם