הסגר השני: רשות שוק ההון האריכה עד סוף 2020 את הוראות השעה שמקלות על עבודת הדירקטוריון

הסגר השני: רשות שוק ההון האריכה עד סוף 2020 את הוראות השעה שמקלות על עבודת הדירקטוריון

הרשות האריכה את ביטול החובה על הדירקטוריון להיפגש פיזית ודחתה את מועד אישור הפרוטוקולים של ישיבות דירקטוריון

רוצים להמשיך לקרוא?