הספק מרשים: 44 שינויים בחוקים ותקנות בתחום הביטוח הושלמו על ידי הכנסת ה-20

הספק מרשים: 44 שינויים בחוקים ותקנות בתחום הביטוח הושלמו על ידי הכנסת ה-20

משרד הלובי Policy פרסם בימים אלה סקירה על עיקרי השינויים בחקיקה ובתקינה של הכנסת הנוכחית, שלושה חודשים טרם הבחירות: 44 שינויים בחוקים ותקנות בתחום הביטוח הושלמו על ידי הכנסת ה-20 – כך עולה מסיכום שהכין משרד הלובי Policy. מתוכם, תשעה תיקוני חקיקה עסקו בתחום החיסכון הפנסיוני, ושמונה תיקוני חקיקה עסקו ביתר תחומי הביטוח, ארבעה מהם בתחום ביטוח רכב חובה. להלן עיקרי השינויים בחקיקה:

רוצים להמשיך לקרוא?