העדכון להוראות סולבנסי 2 נכנס לתוקף

העדכון להוראות סולבנסי 2 נכנס לתוקף

העדכון ממקם את ישראל בשורה אחת עם התקינה האירופאית. המהלך צפוי להגביר את יכולת ההשוואה בתמונת היציבות של חברות הביטוח בישראל אל מול מקבילותיהן בחו"ל, לשפר את איכות ניהול הסיכונים לטווח ארוך, ולתמוך בניהול הון יעיל

רוצים להמשיך לקרוא?